broosdebruijnarchitecten

ontwerpproces

Na de Kennismaking maken we een Voorlopig Ontwerp met enkele varianten en mogelijkheden. Dit wordt visueel gemaakt met plattegrondtekeningen en 3D impressies. Het Voorlopig Ontwerp presenteren wij aan u, waarna onder anderen opmerkingen, voortschrijdende inzichten worden verwerkt tot een definitief Voorlopig Ontwerp.

 

Op basis van het definitief Voorlopig Ontwerp vragen wij een aannemer of kostencalculator een kostenraming te maken. Zo krijgt u vroeg in het proces grip op de te verwachten bouwkosten. Daarnaast kunnen wij het definitief Voorlopig Ontwerp in een vooroverleg aan de gemeente presenteren om het ontwerp te toetsen aan bestemmingsplan, welstandscriteria en kavelpaspoort.

 

In de fasen Definitief Ontwerp en Bestek worden de uitgangspunten vastgelegd en het ontwerp verder uitgewerkt op detail- en materiaalniveau. Met deze tekeningen is het mogelijk een aantal aannemers te vragen om het maken van een open begroting. Wij zullen de begrotingen beoordelen en controleren. Na overleg wordt er een aannemer gekozen.

Parallel aan de aannemersselectie vragen we de bouwvergunning aan. De constructietekeningen, berekeningen en bouwbesluittoets maken hier onderdeel van uit. Wij maken en coördineren de gehele bouwaanvraag voor u.

 

In onze offerte omschrijven we de te verrichten werkzaamheden zo volledig mogelijk, specificeren wij de uren en offreren wij een vast bedrag. Er zijn dus geen onverwachte extra kosten. Duidelijkheid staat bij ons voorop.